Дигитална Ресавска библиотека Свилајнац је пројекат Ресавске библиотеке Свилајнац који има за циљ да дигитализацију и промоцију локалне културне баштине. У оквиру библиотеке може се пронаћи материјал који је од културног значаја. Библиотекари Ресавске библиотеке из Свилајнца ће у континуитету дигитализовати и додавати нову грађу.